Home » Genom Hazard: aru tensai kagakusha no itsukakan

Genom Hazard: aru tensai kagakusha no itsukakan

Genom Hazard: aru tensai kagakusha no itsukakan

Genom Hazard: aru tensai kagakusha no itsukakan English subtitles

Ratings: 6.5 | Runtime: 120 minGenre: Drama / Thriller Year: 2013
Starring: Takumi Bando / Masatô Ibu / Kim Hyo Jin / Risa Kameda