Home » Tora-san, Wish You Were Here

Tora-san, Wish You Were Here

Tora-san, Wish You Were Here

Tora-san, Wish You Were Here English subtitles

Ratings: 5.3 | Runtime: 115 minGenre: Comedy / Drama Year: 2019
Starring: Kiyoshi Atsumi / Chieko Baishô / Hidetaka Yoshioka / Kumiko Goto